Referanseprosjekter - entreprenorservice.no
 • Fjellet kraftverk

  Sted: Luksefjell i Telemark

  Aktivitet: Boring

  Boring for vanninntak

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Fjellet kraftverk

 • Bergen Lufthavn

  Sted: Flesland

  Aktivitet: Boring

  Boring for spillvann og overvann

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Bergen Lufthavn Bergen Lufthavn

 • Sævareid Fiskeanlegg

  Sted: Fusa kommune

  Aktivitet: Boring

  Boring av microtunnel

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Sævareid Fiskeanlegg Sævareid Fiskeanlegg

 • Skagerak 4

  Sted: Kjeksebekk, Vennesla

  Aktivitet: Kjerneboring, løsmasseboring, sjaktboring og bananboring.

  Boring for kabeltrasé.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Skagerak 4 Skagerak 4

 • Follsjå kraftverk

  Sted: Notodden

  Aktivitet: Boring

  Boring av inntakshull

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Follsjå kraftverk

 • E16 Sandvika - Vøyen

  Sted: Sandvika, Bærum

  Aktivitet: Kjerneboring

  Grunnundersøkelser ved hjelp av kjerneboring

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  E16 Sandvika - Vøyen

 • Svartisen

  Sted: Meløy kommune

  Aktivitet: Kjerneboring

  Kjerneboring - montering av poretrykksmålere

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Svartisen

 • Rogfast II

  Sted: Bokna kommune

  Aktivitet: Styrt kjerneboring

  Kartlegging av grunnforhold

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Rogfast II

 • Statoil

  Sted: Kollsnes

  Aktivitet: Sjaktboring

  Sjaktboring av kabelhull

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Statoil

 • Sandsliveien 90

  Sted: Bergen

  Aktivitet: Boring av horisontale hull

  Boring av hull for spillvann og overvann

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Sandsliveien 90

 • HDD - Svalbard

  Sted: Svalbard

  Aktivitet: Styrt boring

  Styrt boring i løsmasser

  Prosjektleder: Hans Flaten

  HDD - Svalbard HDD - Svalbard

 • Mygland kraftverk

  Sted: Kvinesdal

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boring av vannvei i fjell.

  Prosjektleder: Frode Tryti Olsen

  Mygland kraftverk Mygland kraftverk

 • Frøystul kraftverk

  Sted: Rjukan

  Aktivitet: Sjaktboring

  To parallelle skråsjakter

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Frøystul kraftverk Frøystul kraftverk

 • Holm-Nykirke

  Sted: Holmestrand

  Aktivitet: Kjerneboring

  Grunnundersøkelser ved hjelp av kjerneboring

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Holm-Nykirke

 • FV 659 Nordøyvegen

  Sted: Sunnmøre

  Aktivitet: Kjerneboring

  Undersøker fjellkvalitet

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  FV 659 Nordøyvegen FV 659 Nordøyvegen

 • E39-Rogfast

  Sted: Kvitsøy

  Aktivitet: Kjerneboring

  Geologisk undersøkelsesboring ved hjelp av kjerneboring.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Rogfast E39-Rogfast

 • Kongshavn, Oslo

  Sted: Oslo

  Aktivitet: Grunnundersøkelser

  Grunn- og miljøundersøkelse

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Kongshavn, Oslo Kongshavn, Oslo

 • Dam Svartediket

  Sted: Bergen

  Aktivitet: Kjerneboring

  Kjerneboring for forankringsstag.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Dam Svartediket Dam Svartediket

 • Kveaså kraftverk

  Sted: Rystad, Setesdal

  Aktivitet: Sjaktboring

  Sjakt for småkraftverk

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Kveaså kraftverk Kveaså kraftverk

 • RV47 T-forbindelsen K1, Karmøytunnelen

  Sted: Karmøy

  Aktivitet: Sjaktboring og kjerneboring

  Boring av pilotsjakt.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen og Torgeir Øksne

  RV47 T-forbindelsen K1, Karmøytunnelen

 • Rendalen Kraftverk

  Sted: Mellom Østerdal og Engerdal

  Aktivitet: Sjaktboring og pilothullsboring

  Oppgradering av kraftverk

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Rendalen Kraftverk Rendalen Kraftverk

 • Jøssang Kraftverk

  Sted: Jørpeland utenfor Stavanger

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boring av tverrslag ned til hovedtunnel.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Jøssang Kraftverk Jøssang Kraftverk

 • Sørengautstikkeren

  Sted: Oslo

  Aktivitet: Grunnundersøkelser

  Fjellkontrollboring, totalsondering og prøvetaking av grunnen ved Sørenga.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Sørengautstikkeren Sørengautstikkeren

 • Tinnestjønna

  Sted: Notodden kommune

  Aktivitet: Grovhullsboring

  Boring av ny reservevannskilde

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Tinnestjønna Tinnestjønna

 • Dobbeltspor Lysaker - Sandvika

  Sted: Bærum kommune i Akershus

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boring av rømningssjakt

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Dobbeltspor Lysaker - Sandvika Dobbeltspor Lysaker - Sandvika

 • Søberg Kraftverk

  Sted: Bindal kommune, Nordland

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boring av sjakt til kraftverk.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Søberg Kraftverk Søberg Kraftverk

 • Vettakollen Høydebasseng

  Sted: Oslo

  Aktivitet: Kjerneboring

  Geologisk undersøkelsesboring ved hjelp av kjerneboring.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Vettakollen Høydebasseng Vettakollen Høydebasseng

 • Overføringsledning Besserud

  Sted: Holmenkollen, Oslo

  Aktivitet: Grovhullsboring

  Norges lengste, horisontale grovhull.

  Prosjektleder: John Engesgaar

  Overføringsledning Besserud Overføringsledning Besserud

 • Parsell Lysaker - Sandvika

  Sted: Bærum kommune i Akershus

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boret sjakt med stor diameter.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Parsell Lysaker - Sandvika Parsell Lysaker - Sandvika

 • Svinderviken

  Sted: Stockholm

  Aktivitet: Sjaktboring

  En 150 m lang microtunnel, diameter 1,4 m.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Svinderviken

 • Konowsgate

  Sted: Oslo

  Aktivitet: Boring

  Boret for montering av Inklinometer.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Konowsgate Konowsgate

 • Hopselva Kraftverk

  Sted: Fusa kommune, Hordaland

  Aktivitet: Sjaktboring

  Et 375 m lang hull, opprømmet til diameter 1,6 m.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Hopselva Kraftverk Hopselva Kraftverk

 • Orreskogen

  Sted: Holmenkollåsen, Oslo

  Aktivitet: Styrt motorboring, bananboring

  Boret et 120 m langt hull, opprømmet til 400 mm.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Orreskogen Orreskogen

 • Jøssingfjorden

  Sted: Rogaland

  Aktivitet: Sjaktboring

  En 225 m lang sjakt, diameter 1,1 m.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Jøssingfjorden Jøssingfjorden

 • Istjødna

  Sted: Saudafjellet, Rogaland

  Aktivitet: Sjaktboring

  En 422 m lang sjakt, diameter 1060 mm.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Istjødna Istjødna

 • Snarøya

  Sted: Snarøya, Bærum kommune

  Aktivitet: Sjaktboring

  Et 40 m langt hull, diameter 2,1 m.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Snarøya Snarøya

 • Kvernstad Kraft

  Sted: Kvernstad i Snillfjord kommune

  Aktivitet: Sjaktboring

  Et 450 m langt hull, diameter 1060 mm.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Kvernstad Kraft Kvernstad Kraft

 • Svartediket

  Sted: Bergen

  Aktivitet: Styrt motorboring

  Et 480 m langt hull, diameter 316 mm.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Svartediket Svartediket

 • Stongafjellet

  Sted: Askøy, Hordaland

  Aktivitet: Grovhullsboring

  Boring av to avløpshull, lengde 170 og 70 m.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Stongafjellet Stongafjellet

 • Justvik

  Sted: Kristiansand

  Aktivitet: Sjaktboring

  Et 115 m langt hull, diameter 250 mm.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Justvik

 • Dam Storefossen og Dam Skuldstadvatn

  Sted: Dale og Trengereid i Hordaland

  Aktivitet: Kjerneboring / Stagforankring

  Kjerneboret ifm rehabilitering av gammel dam.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Dam Storefossen og Dam Skuldstadvatn Dam Storefossen og Dam Skuldstadvatn

 • Kjøsnesfjorden

  Sted: Jølster, Sogn og Fjordane

  Aktivitet: Sjaktboring

  Trykksjakt, lengde 160 m, diameter 2,4 m.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Kjøsnesfjorden Kjøsnesfjorden

 • Flesland Renseanlegg

  Sted: Flesland, Bergen.

  Aktivitet: Grovhullsboring

  Boret et hull, lengde 190 m, diameter 440 mm.

  Prosjektleder: Torgeir Øksne

  Flesland Renseanlegg Flesland Renseanlegg

 • LKAB

  Sted: Narvik

  Aktivitet: Sjaktboring

  Fem vertikale sjakter.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  LKAB LKAB

 • Fedafjorden

  Sted: Flekkefjord

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boret et hull, lengde 140 m, diameter 400 mm.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Fedafjorden Fedafjorden

 • Dirdal Kraftverk

  Sted: Rogaland

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boring av sjakt, lengde 450 m, diameter 660 mm.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Dirdal Kraftverk Dirdal Kraftverk

 • New Naphta Cavern

  Sted: Mongstad

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boret 5 sjakter, total lengde 240 m.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  New Naphta Cavern New Naphta Cavern

 • Langfjord Kraftverk

  Sted: Nordland

  Aktivitet: Sjaktboring

  260 m lang inntakstunnel.

  Prosjektleder: Torleiv Johannessen

  Langfjord Kraftverk Langfjord Kraftverk

 • Ormen Lange

  Sted: Aukra, Møre og Romsdal

  Aktivitet: Sjaktboring

  Boret 15 vertikale sjakter.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Ormen Lange Ormen Lange

 • Bjølvo Kraftverk

  Sted: Ålvik i Hardanger

  Aktivitet: Aktivitet: Sjaktboring

  Horisontale microtunneler. Diameter 2113 mm.

  Prosjektleder: Trond Øiseth

  Bjølvo Kraftverk Bjølvo Kraftverk