Nytt Nasjonalmuseum - entreprenorservice.no

Nytt Nasjonalmuseum

Boreprosedyre og boring

Oppdraget omfatter utarbeiding av boreprosedyre pluss boring av 4 hull, lengde 60-70 m, diameter 600 mm. Boringen foregår fra byggegrop og ut i sjøen. Dette skal bli et 0-energibygg, sjøvann skal hentes inn og varmes opp via varmevekslere. Byggegropen ligger lavere enn vannstanden i fjorden. Spesiell tilrettelegging av arbeidene var derfor nødvendig. Anleggsleder: Harald Solheim