Historien

Historien

Entreprenørservice AS ble stiftet i 1962 etter initiativ av Ing. F. Selmer AS, Oslo
og AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm (senere Skanska AB).

Firmaets bærende idé var å utføre avanserte fundamenteringsarbeider og en rekke spesialarbeider innenfor geoteknikk, boring og betongteknologi, basert på Selmers og SCG’s gode tekniske kunnskaper innenfor disse spesialområder.

I dag, over 50 år etter starten, er den grunnleggende idéen for etableringen fortsatt bærekraftig.  Selskapets arbeidsfelt er også i dag nært beslektet med de opprinnelige fagområdene, og gjennom kontinuerlig utvikling og tilpasning av utstyr og arbeidsmetoder har Entreprenørservice AS beholdt sin posisjon som en av landets ledende aktører innen sine spesialfelt.

Firmaets har hatt en jevn utvikling og vekst fra en forsiktig start tidlig i 1960-årene med en omsetning på ca. kr. 2 mill, og ca. 20 ansatte.  Selskapet har i dag ca. 125 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på vel kr. 511 mill.

Fra etableringen i 1962 og frem til 1992 var selskapet 50 / 50 eid av Selmer og Skånska, bortsett fra 1971 til 1977 da Ing. Thor Furuholmen AS også var inne på eiersiden.

Fra 1992 var selskapet heleid av Selmer AS. I år 2000 ble selskapet igjen en del av Skanska konsernet da Selmer AS ble oppkjøpt av Skanska AB. Entreprenørservice AS er nå et heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

Selskapet har hatt hovedkontor og verksted på Rud i Bærum siden 1983, og selskapets opprinnelige bærende idé føres videre med visjonen om å være ”Best på våre spesialområder”.

 

Glimt fra Entreprenørservice AS sin historie:

1962  

Selskapet etablert 13. juni av Ing. F. Selmer AS og AB Skånska Cementgjuteriet.

Arne Wabakken ble ansatt som selskapets første administrerende direktør. Wabakken ledet selskapet helt til 1984.

1963

I de første årene introduserer selskapet en rekke nye metoder på det norske markedet, som f.eks. betongsprøyting med sprøyterobot, boring med foringsrør, sikring av dårlig berg/løsmasser ved frysestabilisering, ramming av peler og spunt med vibrolodd.

1983

Kjøper eierandeler i Seierstad Pelefabrikk, senere kalt Nor-Pel A/S

1991

Oppkjøp av Drammen Peleservice AS

1995

ES inngår kontrakt med Statens Vegvesen for sprøytebetongarbeider ved byggingen av den 24,5 km lange Lærdalstunnelen, verdens lengste vegtunnel. Totalt utført over 50.000 m3 sprøytebetong i løpet av anleggsperioden 1995-1999

2001

Oppkjøp av Drillcon Raise

2004

Nytt Operahus, Oslo: ES utfører borede pilarer Ø2500 mm, største lengde ca. 45 m, for fundamentering av dypkjelleren i bygget

2004

Nye Bislett stadion, Oslo: ES blant de første pele- og spuntentreprenørene i Norge til å ta i bruk spuntmaskin med tvangskjørt vibrolodd

2009

Sjaktboring av to rømningssjakter Ø3100 mm på den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika

2010

Kjerneboring for geologiske undersøkelser for fremtidig ny undersjøisk tunnel under Boknafjorden (Rogfast E39). Del 2 av oppdraget utført i 2013.

2011

Jernbanetunneler og stasjonshall i berg ved Holmestrand: Oppstart av nær fire års sammenhengende arbeider med sprøytebetong på tre forskjellige kontrakter for Skanska Norge AS. Total verdi over 130 MNOK, totalt utført ca. 50.000 m3 sprøytebetong

2011

Dronning Eufemias gate, Oslo: Oppstart spunt- og pelearbeider for ny hovedgate i Bjørvika.  Den nye paradegaten er pelefundamentert i hele sin lengde og bredde (ca. 40 m x 700 m). Totalt blir det installert over 40.000 meter peler. Gaten åpnet i 2014.

2012

Flesland flyplass: Grovhullsboring i berg for avløp under rullebanen. Ø1420 mm, lengde 473 m med kun 1,3% fall

2013

Anskaffer utstyr for styrt boring i løsmasser (No Dig metode for etablering av kabler og rør i grunnen)

2014

Paulertjønn bru, jernbaneprosjektet Farriseidet-Porsgrunn: ES utfører borede rørpeler Ø813 mm med RC-boring (Reversed Circulation).  64 peler, største lengder over 50 m

2014

E18 Bommestad-Sky: ES hittil største prosjekt.  Kontrakter med Skanska Norge AS på fundamenteringsarbeider og sprøytebetongarbeider. Verdi over 200 MNOK

2015

Kontrakt med Statens Vegvesen på kjerneboring for geologiske undersøkelser for fremtidig ny undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden (E39 Vik-Julbøen). Den hittil største kontrakt for denne type borearbeider i Norge. Kontraktssum ca. 60 MNOK.