Historien - entreprenorservice.no

Historien

Historien

Entreprenørservice AS ble stiftet i 1962 etter initiativ av Ing. F. Selmer AS, Oslo
og AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm (senere Skanska AB).

Firmaets bærende idé var å utføre avanserte fundamenteringsarbeider og en rekke spesialarbeider innenfor geoteknikk, boring og betongteknologi.

Selskapets arbeidsfelt er fortsatt nært beslektet med de opprinnelige fagområdene, og gjennom kontinuerlig utvikling av utstyr og arbeidsmetoder har Entreprenørservice AS beholdt sin posisjon som en av landets ledende aktører innen sine spesialfelt.

Firmaets har hatt en jevn vekst fra starten i 1962 med en omsetning på ca. kr. 2 mill., og ca. 20 ansatte til dagens nivå med ca. 110 ansatte og en omsetning på ca. kr. 500 mill.

Fra etableringen i 1962 og frem til 1992 var selskapet eid av Selmer og Skånska.  I en periode var Ing. Thor Furuholmen AS også inne på eiersiden.

Fra 1992 var selskapet heleid av Selmer AS.  I år 2000 ble selskapet igjen en del av Skanska konsernet da Selmer AS ble oppkjøpt av Skanska AB, og Entreprenørservice AS er nå et heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

Selskapet hadde hovedkontor og verksted på Rud i Bærum fra 1983 til 2017.  I februar 2017 flyttet selskapet til nye lokaler på Berger i Skedsmo, der selskapet er samlokalisert med Skanska Norge sitt anleggsverksted.

Glimt fra Entreprenørservice AS sin historie:

1962  

Selskapet etablert 13. juni av Ing. F. Selmer AS og AB Skånska Cementgjuteriet.

1963

I de første årene introduserer selskapet en rekke nye metoder på det norske markedet, som f.eks. betongsprøyting med sprøyterobot, boring med foringsrør og ramming av peler og spunt med vibrolodd.

1983

Kjøper eierandeler i Seierstad Pelefabrikk, nåværende Nor-Pel A/S.

1983

Flytter inn i nybygde lokaler i Rud-Hauger Industriområde i Bærum.

1991

Oppkjøp av Drammen Peleservice AS

1995

E16 Lærdalstunnelen: Sprøytebetongarbeider ved byggingen av den 24,5 km lange tunnelen, som på åpningtidspunktet var verdens lengste vegtunnel. Totalt utført over 50.000 m3 sprøytebetong i løpet av anleggsperioden 1995-1999

2004

Nytt Operahus, Oslo: ES utfører borede pilarer Ø2500 mm, største lengde ca. 45 m, for fundamentering av dypkjelleren i bygget

2009

Sjaktboring av to rømningssjakter Ø3100 mm for den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika

2010

E39 Rogfast: Kjerneboring for geologiske undersøkelser for fremtidig ny undersjøisk tunnel under Boknafjorden. Del 2 av oppdraget utført i 2013.

2011

Jernbanetunneler og stasjonshall i berg ved Holmestrand: Oppstart av nær fire års sammenhengende arbeider med sprøytebetong på tre forskjellige kontrakter for Skanska Norge AS. Total verdi over 130 MNOK, totalt utført ca. 50.000 m3 sprøytebetong

2011

Dronning Eufemias gate, Oslo: Spunt- og pelearbeider for ny hovedgate i Bjørvika.  Den nye paradegaten er pelefundamentert i hele sin lengde og bredde (ca. 40 m x 700 m). Totalt blir det installert over 40.000 meter peler. Gaten åpnet i 2014.

2014

Paulertjønn bru, jernbaneprosjektet Farriseidet-Porsgrunn: ES utfører borede rørpeler Ø813 mm med RC-boring (Reversed Circulation).  64 peler, største lengder over 50 m

2014

E18 Bommestad-Sky: ES hittil største prosjekt.  Kontrakter med Skanska Norge AS på fundamenteringsarbeider og sprøytebetongarbeider. Verdi over 200 MNOK

2015

E39 Vik-Julbøen, fremtidig ny undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden: Kjerneboring for geologiske undersøkelser. Kontrakt med Statens Vegvesen. Boringen fullført i 2017. Totalt boret over 7000 m. Verdi ca. 85 MNOK.

2015

E16 Rud-Vøyenenga: Spunt- og peleoppdrag for arbeidsfellesskapet Implenia-Isachsen. Bl.a. ca 60.000 m betongpeler med bitumenbelegg, omfattende arbeider med borede stålrørpeler Ø813 mm og Ø911 mm med RC-boring (Reversed Circulation), 55 peler, største lengde ca. 60 m. Utførelse 2015-2018. Kontraktsverdi ca. 90 MNOK.

2015

E6 Langslett-Sørkjosen: Sprøytebetongarbeider for Skanska Norge AS, utførelse 2015-2017, totalt ca. 20.000 m3 sprøytebetong

2016

Sleveåne Kraftverk, Odda: Boring av trykksjakt Ø760, total lengde ca. 650 m.

2016

 

NordLink, Landfall Vollesfjord, delprosjekt for el-kabelforbindelse mellom Norge og Tyskland: Boreoppdrag for Kruse-Smith AS.  Styrt boring i berg for to ca. 375 m lange microtunneler for føring av el-kabel ut på sjøbunnen.

2017

Selskapet flytter i februar inn i nye lokaler i Berger Teknologipark, Skedsmokorset.

2017

E16 Bagn-Bjørgo: Kontrakter med Skanska Norge AS på sprøytebetongarbeider og fundamenteringsarbeider. Verdi ca. 80 MNOK.

2017

Harbitzallèen, Oslo: Spunt- og peleoppdrag for WK Entreprenør AS.  Svært omfattende og intensivt omfang av stålkjernepeling med opptil 5 borerigger i aktivitet samtidig. Verdi ca. 70 MNOK.