Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Hovedmål for helse, miljø og sikkerhet

Vi har et positivt og sikkert arbeidsmiljø som gjør at ingen blir syke eller skadet av å jobbe på Entreprenørservice sine prosjekter.

Vi skal skape og forbedre et miljøstyringssystem med mål, virkemidler og verktøy for ivaretaking av det ytre miljø, slik at vi stadig kan lære mer om virkningene på det ytre miljøet av våre aktiviteter og således stadig forbedrer oss.

Ansvar, oppgaver og myndighet
Hovedansvaret for at lovverkets bestemmelser og interne krav følges ligger hos linjeledelsen. Prosjektleder har ansvaret i det enkelte prosjekt, mens administrerende direktør har ansvaret på virksomhetsnivå. KS/HMS-rådgiver er utpekt som ledelsens representant og har ansvar og myndighet til å sikre at internkontrollsystemet er iverksatt og vedlikeholdt i henhold til krav i lovverk og ISO 14001.