Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag - entreprenorservice.no
Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag

Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag

Visjon: 
• Best på våre spesialområder

Forretningsidé: 
• Gjennom fokus på kontrahering og gjennomføring av prosjekter skaper vi merverdier for oss selv og våre kunder

Verdigrunnlag:  
• Ærlighet skaper tillit
• Motivasjon skaper trivsel
• Samarbeid gir resultater


Mål og Strategi
Entreprenørservice betjener hele det norske entreprenørmarkedet innenfor sine spesialområder. Vi skal ha et positivt og sikkert arbeidsmiljø og være ledende innen bransjen. Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe på Entreprenørservice sine prosjekter. Langsiktige flergangskunder skal utgjøre hovedtyngden av kundeporteføljen.

Gjennom kontinuerlig satsing på forbedring og utvkling av våre abeidsmetoder og medarbeidere skal vi sikre at vi er den ledende entreprenøren innenfor våre spesialområder i Norge. Vi vil tilpasse oss markedet både med hensyn til moderne utstyr og metoder og på denne måten være en konkuransedyktig og attraktiv samarbeidspartner for våre kunder.