Verksted og Lager

Verksted og Lager

Entreprenørservice AS er en spesialentreprenør og selskapet må derfor disponere mange spesielle maskiner. En god del av maskinene er kjøpt direkte fra fabrikker i utlandet fordi det ikke finnes forhandlere i Norge. Av den grunn må vi også foreta reparasjoner og vedlikehold av disse maskinen selv. Det gir oss utfordringer både når det gjelder delelagerhold og vedlikehold.

Vårt verksted følger opp periodisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr. Verkstedet foretar også enkelte ombygninger samt bygging av spesialmaskiner. Dette skjer i tett samarbeid med avdelingene som skal ha maskinene.

På verkstedet arbeider fagpersonell fra flere fagområder: To elektrikere, en sveiser, en maskinarbeider (dreier, freser, borer) og seks reparatører. Det blir foretatt reparasjoner over hele landet, men hovedtyngden foregår på Rud.  

Verkstedet er godkjent av Norsk Sertifisering AS for å kunne ta sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner.

På Rud er også vårt sentrallager for maskiner og forbruksmateriell. Lageret foretar innkjøp av forbruksmateriell, lagring av maskiner og utstyr og koordinering av transporter til og fra våre prosjekter.

På verksted og lager er det totalt ansatt 14 personer, 3 funksjonærer og 11 fagarbeidere.

Kontaktpersoner:

Lager/transport: Kay Roger Grøtta, direkte tlf. 452 50 277 e-post: kay.groetta@entreprenorservice.no

Verksmester: Stig Rune Magnor, direkte tlf. 406 26 713 e-post: stig.magnor@entreprenorservicelno

Elektriker: Bjørn Kristoffersen, direkte tlf. 918 28 340 e-post: bjoern.kristoffersen@entreprenorservice.no

Sakkyndig virksomhet: Magnus Langlien, mobil 97050651 e-post: magnus.langlien@entreprenorservice.no

 

Verksted og lager from Videoarkivet on Vimeo.