Spesialløsninger

Spesialløsninger

Entreprenørservice AS har lang tradisjon for spesialtilpassede metoder og tekniske løsninger for å kunne utføre kompliserte og vanskelige oppdrag.

Sentralt i dette er maskinavdelingen som sammen med driftsavdelingene er med på å definere oppgavene.

Avdelingen konstruerer og tegner tekniske løsninger og står ansvarlig for å få dette laget ved eget eller eksterne verksteder.

Avdelingen er også ansvarlig for innkjøp av maskiner, biler og utstyr.

Det samarbeides tett med en del av våre maskinprodusenter rundt i verden for å tilpasse maskiner til våre definerte behov og da med et sterkt fokus på HMS. Dette er et tosidig forhold, som begge parter har fordeler av.

Lovpålagte krav til dokumentasjon, sertifikater, opplæring og årlig sertifisering sammen med vårt interne maskinvedlikeholds system er underlagt avdelingen.

Ovenstående bilde, se ESposten nr. 2 2008, side 8.