Offentlige godkjenninger

Offentlige godkjenninger

Entreprenørservice AS er registrert i Achilles JQS, Startbank, transQ og Sellihca kvalifikasjonsordninger. Selskapet har Sentral Godkjenning etter plan- og bygningsloven og er godkjent som sakkyndig virksomhet i Norsk Sertifisering AS og NS-EN ISO 14001 2004 Ytre Miljø, Nemko sertifiseringsorgan. I tillegg er selskapet medlem av EBA og MEF.