ESfagekspert

ESfagekspert

ESfagekspert er en intern sertifisering av fagarbeidere som skal sikre at disse får nødvendig opplæring og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor sitt arbeidsområde. Hver avdeling i Entreprenørservice har utviklet ett eget opplæringsmateriale for fagområder det ikke finnes noen formell utdannelse for. Opplæringen tar utgangspunkt i mange års erfaring fra våre dyktige medarbeidere, i tillegg til utfyllende teoretisk stoff rundt de ulike fagene. På denne måten sikrer vi kompetansenoverføring, og våre ansatte kan kvalifisere seg til ESfagekspert innen sitt fag. For å få tittelen ESfagekspert er det krav om bestått teoretisk og praktisk prøve som i vanskelighetsgrad ligger over det som det offentlige skoleverket setter som krav.