Fjellsikring - entreprenorservice.no
Fjellsikring

Fjellsikring

Sprøytebetong til fjellsikring og stabilisering av masser er den tradisjonelle bruken av sprøytebetong slik sprøytebetongen har vært benyttet siden starten i 1962.
Dette omfatter:

• Sikring av tunneler og bergrom.(95 % av fjellsikringen som utføres.)
• Sikring av fjellskjæringer, ofte brukt sammen med bolter eller stag.
• Stabilisering av fyllinger, gamle gråsteinsmurer o.l.
• Forsegling av alunskifer eller andre problematiske bergarter med en spesialtilpasset betong (spesielt for Oslo og omegn)
• Reparasjoner av skadet betong. (Se for øvrig avdelingen for betongrehabilitering.)

Dagens moderne tilsetningsstoffer gjør at vi har god kontroll på sprøytebetongen avbindingstid og herdeforløp. Moderne alkalifri akselerator gjør at det kan sprøytes betong i tykke lag. Fasthetsutviklingen til betongen er gunstigere, det er ikke uvanlig at betongen kan oppnå en tidligfasthet på 2 MPa etter bare et par timer.

Sprøytebetongen tilsettes fiber i de fleste tilfeller for å bedre seighetsegenskapene slik at betongen er i stand til å tåle deformasjoner. Det benyttes både plastfiber (PP makro-fiber) og stålfiber i ulike doseringer for å oppnå dette.