Brannsikring - entreprenorservice.no
Brannsikring

Brannsikring

Sprøytebetong til brannsikring ble introdusert i forbindelse med bruken av PE-skum til vann- og frostsikring i norske tunneler. PE-skum er en grei og billig løsning for å ta vare på vannlekkasjene i en tunnel, men materialet er brannfarlig og må brannsikres. En stor brann i en tunnel kan få katastrofale følger.

Det har siden kommet til flere varianter av vann- og frostsikring men felles for de fleste av dem er at det må beskyttes av et lag med sprøytebetong.

Til brannsikring benyttes det spesialkomponerte betonger med innblanding av 2 kg av ørsmå plastfiber per m3. Denne fiberen er pp-mikrofiber, også kalt englehår.

Utførelse av sprøytebetong til brannsikring stiller store krav til sprøyteoperatøren fordi betongen skal legges i en bestemt tykkelse samtidig som det er høy produksjon på skiftet. Det er ikke uvanlig at det produseres 80-100 m3 betong på et skift.