Stagforankring - entreprenorservice.no
Stagforankring

Stagforankring

Entreprenørservice AS disponerer følgende boreutstyr for stagarbeider
• 2 stk topphammerborrigger Tamrock CHA 700
• 1 stk topphammerborrigg Tamrock DHH 850 E
• 1 stk. senkborrigg Comacchio MC F104.1
• 2 stk senkborrigger Comacchio MC 800
• 1 stk senkborrigg Casagrande M6

Vi utfører følgende avstivningstyper/-systemer

• Midlertidige stag til fjell eller forankret i løsmasser. Stag med dimensjonerende kapasitet 0 – 3718 kN.
• Permanente stag til fjell. Stag med dimensjonerende kapasitet 0 – 2860 kN.
• Avstivningssystem er basert på VSL-wiresystem og bruk av 0,6” wire.

Stagarbeider benyttes blant annet til midlertidig eller permanent avstivning av spuntkonstruksjoner, oppdriftsforankring av bunnplater og forankring av dammer.

Ved avstivning av spunt monteres stagene på en forhåndsmontert pute av UNP-profiler, eller i fuglekasser med en avstivningsbjelke sveist på toppen av spunten.

Et stag monteres i ferdig borede foringsrør der dimensjon på rør er tilpasset størrelsen på staget, det vil si hvor mange 0,6” wire som skal i foringsrøret. Foringsrøret er boret inn i godt fjell, og det er videre boret i fjell en forankringslengde bestemt av stagstørrelsen. Dersom det etter utført boring er stor lekkasje av vann, må injeksjon og gjenoppboring av hull gjøres før montering av staget.  Etter at dette eventuelt er utført kan staget monteres til bunn av fjellhull og forankringssonen gyses med mørtel av sement, vann og tilsetningsstoffer der det også er fasthetskrav til denne mørtel. Etter nødvendig antall døgn herding til tilstrekkelig fasthet, strammes stagene opp. Dette gjøres trinnvis opp til en forhåndsbestemt prøvelast for så å bli låst på låselast.

Løsmassestag benyttes til avstivning der det er store dybder til fjell, og der det er små krefter som skal til for å avstive konstruksjonen. I tillegg må løsmassene være egnet for dette. Ved denne type løsning anbefales det å utføre prøvestag for å fastlegge dimensjonerende kapasitet, staglengder og dermed antall stag.

Det som skiller et permanent stag fra et midlertidig stag er en mer omfattende og arbeidskrevende korrosjonsbeskyttelse.