Spunt - entreprenorservice.no
Spunt

Spunt

Firmaet disponerer følgende utstyr for ramming av stålspunt:
• ABI Mobilram TM 14/17 m/resonansfri vibro type MRZV 925VS. Maks sentrifugalkraft 925 kN.
• 2 stk. Junttan PM 20 med loddvekt fra 40 – 60 kN.
• 2 stk. Junttan PM 25 med loddvekt fra 50 – 90 kN.
• Resonansfri hydraulisk vibro type ICE 18RFTC. Maks sentrifugalkraft 1044 kN
• Luftstyrt rammeutstyr for ramming av spunt hvor takhøyden er en begrensning
• ABI Hydro-Press-System HPZ 630 (Støy og vibrasjonsfri spunting), se egen link.

Vi rammer stålspunt
• Motstandsmomenter Wx 600 cm3/m til Wx 5000 cm3/m.
• For større Wx 5000–12000 cm3/m: Bruk sammensatte profiler (HZ-spunt el.”Jagged Walls”)
• U-spunt eller Z-spunt
• Vekter : 75 – 250 kg/m2 (Wx 600 – 5000)

Andre løsninger der stålspunt ikke er egnet
• Bjelkestengsel
• Borede stålrør
• Jordnagling

Avstivningssystemer
• Bakforankret spunt med stag til fjell eller løsmasser. Stag med dim. kap. 0 – 3718 kN.
• Innvendig avstivet spunt med H-profiler, firkantprofiler, rørprofiler eller lignende.

Miljøvennlig spunting - ”Silent piling”
I enkelte tilfeller er det ikke ønskelig eller egnet med tradisjonell spuntramming ved fallodd eller vibrolodd. Dette kan skyldes miljøhensyn mhp. støy og rystelser eller for å redusere risiko for skader på eksisterende nærliggende bebyggelse.

Entreprenørservice AS har i sin maskinpark utstyr for å utføre såkalt ”Silent piling”. Dette er en metode der spuntnålene presses ned i bakken ved hjelp av en hydraulisk presseenhet.  Utstyret er tilpasset AZ-spuntprofiler med systembredde 1340 mm og 1260 mm (AZ12-AZ28). Presseenheten, type ABI Hydropress HPZ 630, monteres i basismaskinen ABI TM 14/17.