Refundamentering - entreprenorservice.no
Refundamentering

Refundamentering

Refundamentering, utendørs og innendørs utførelse. Setningsskader på villaer kan utbedres ved refundamentering med borede eller rammede micropeler. Oppjekking og etablering av nytt bæresystem kan også utføres.

Vi utfører også rehabilitering eventuelt refundamentering av støttemurer og heissjakter.

Elektriske og dieseldrevne rigger. Lengde boremast fra 2,15 m og oppover.

Vi har bygd opp en solid kompetanse gjennom mange års erfaring. Vi har fokus på løsninger som gir kundene det beste resultat.