Pelearbeider - entreprenorservice.no
Pelearbeider

Pelearbeider

Firmaet disponerer følgende pelerigger:
• 2 stk. Junttan PM 20 m/loddvekt fra 40–60 kN. Fallhøyde opptil 1,2m. Rammeenergi 72 kNm.
• 2 stk. Junttan PM 25 m/loddvekt fra 50–90 kN. Fallhøyde opptil 1,5m. Rammeenergi 135 kNm.

Vi rammer
• Betongpeler
• Massive stålpeler
• Stålrørspeler
• Tømmerpeler

Ved poretrykksproblematikk har vi utstyr for ågring

Betongpeler produseres hos Nor-Pel A/S, som vi er medeiere i. De støper betongpeler av type P230NA, P270MA og etter bestilling betongpeler av type P345MA. Pelene kjøres ut med semitrailere til byggeplasser over hele landet. Betongpeler rammes med pelerigg, gjerne med loddvekter fra 40 – 60 kN. Pelene rammes med fjellspiss til stopp på fjell eller som friksjonspeler rammet til stopp i løsmasser. Betongpeler brukes gjerne som bæring for bygg, bruer og andre ”lette” konstruksjoner.

Massive stålpeler og stålrørspeler produseres hos stålverk i hele verden, og vi bestiller disse gjennom norske grossister. De massive stålpelene rammes med pelerigg, gjerne med loddvekter fra 40-90 kN. Pelene rammes med påsveisede fjellspiss til stopp i fjell. Bruksområdet kan være ved fundamentering med store laster, og eventuelt vankelige grunnforhold gjennom fylling og morenemasser.

Stålrørspeler rammes med pelerigg, gjerne med loddvekter fra 40-90 kN. Pelene kan leveres med påsveiset fjellspiss rammet til stopp i fjell eller rammet som friksjonspeler med åpen eller lukket bunn. Stålrørspeler brukes gjerne som fundamentering for bygg, bruer og kaier ved store laster og vanskelige grunnforhold.

Tømmerpeler leveres fra norske skogsentreprenører i forskjellige lengder barket og ubarket. Tømmerpelene rammes med pelerigg og loddvekt 40 kN. Pelene rammes som friksjonspeler. For å komme ned under grunnvannstanden med tømmerpelen kan det settes på en påsetter med betongpel som har en innstøpt neofac skjøt i ene enden. Denne rammes som opp på tømmerpelen til nødvendig dybde. Tømmerpeler brukes gjerne for bæring av ”lettere” konstruksjoner.