Komplette fundamenteringsentr. - entreprenorservice.no
Komplette fundamenteringsentrepriser

Komplette fundamenteringsentrepriser

For prosjekter der våre hovedaktiviteter innen spunt- og pelearbeider utgjør en stor del av de totale grunnarbeider kan det være fordelaktig mhp. logistikk og fremdrift at vi koordinerer grunnarbeidene.  Hvis ønskelig kan vi tilby komplette fundamenteringsentrepriser inkl. graving, sprengning og massetransport.  Dette utføres da ved hjelp av underentreprenører vi har samarbeidet med tidligere på tilsvarende arbeider.