Fundamentering - entreprenorservice.no
Fundamentering

Fundamentering

Avdelingen disponerer en allsidig maskinpark og erfarne, spesialtrente mannskaper for utførelse av tradisjonelle og spesielle fundamenteringsløsninger.

Vi dekker bl.a. følgende arbeidsfelt:

• Tradisjonelle pelearbeider med betong-, stål- og trepeler
• Rammede stålrørspeler Ø60 – Ø1000 mm
• Borede stålrørspeler Ø90 – Ø900 mm
• Stålkjernepeler i alle dimensjoner fra Ø32 mm - Ø200 mm
• Spunt i alle dimensjoner med avstivning og forankringer
• Boret rørspunt

• Stagforankringer
• Refundamentering og evt. oppjekking av setningsskadede bygninger og konstruksjoner, utendørs og innendørs utførelse

Gjennom nært samarbeid med hovedentreprenørene, rådgivende ingeniører og forskningsinstitusjoner bidrar vi til løsninger for et hvert fundamenteringsproblem.

Som en del av Skanska-konsernet er vi medlem av ”Skanska Foundations Group”.  Gruppen jobber aktivt med erfaringsoverføring og kompetanseutvikling for alle selskaper i konsernet som arbeider innen fundamentering.  Samlet utgjør gruppen en av verdens største aktører innen tyngre fundamentering og disponerer et bredt spekter av utstyr fra de minste småmaskiner for innendørs arbeider til store pilar- og slisseveggrigger.  Ved behov for ekstra ressurser eller for utførelse av arbeider vi ikke disponerer utstyr for selv, kan dette hentes inn fra andre selskaper i gruppen.

Kontaktpersoner:

John Petter Holtmon, avd.leder,
epost: john-petter.holtmon@entreprenorservice.no, tlf. 900 88 716
Dag Haug, prosjektleder,
epost: dag.haug@entreprenorservice.no, tlf. 905 87 075

Unn Baadstrand Skare, kalkulasjon,
epost: unn.skare@entreprenorservice.no, tlf. 917 03 715