Retningsstyrt boring og måleteknikk - entreprenorservice.no
Retningsstyrt boring og måleteknikk

Retningsstyrt boring og måleteknikk

Vi utfører retningsstyrt boring og måling av hull. Vi tilbyr utførelse av kjerneborehull som kan styres i både vertikal- og horisontalplanet. Vi har utført styrt kjerneboring på hull opptil 920 m. Vi har også utført styrt motorboring (mud motor) i fjell, med lengder opp til ca. 500 m og opprømmet diameter på 400 mm. 

Vi har en egen måleingeniør, og en rekke ulike instrumenter som egner seg i hull fra diameter på 31 mm. Måleinstrumenter vi bruker er: Reflex EZ-Shot, Flexit Multishot, Devico PeeWee og Flexit GyroSmart. Instrumentene varierer i lengde fra 1000 mm til 1400 mm. Med vår GyroSmart kan vi utføre målinger i fjell med magnetiske forstyrrelser eller innvendig i stålrør eller borestreng.