Sjaktboring - entreprenorservice.no
Sjaktboring

Sjaktboring

Vi utfører boring av alle typer vertikale, horisontale og skrå sjakter i forbindelse med utbygging av vannkraftverk, vann og avløpsanlegg, ventilasjonssjakter, kabelkanaler, oljeanlegg osv. Med 6 ulike boremaskiner, mannskap med lang erfaring og en tradisjon for kreative løsninger er vi i stand til å løse de aller fleste oppgaver i forbindelse med boring i fjell.

Sjaktboring er en meget miljøvennlig metode, da inngrepet i naturen er minimalt i forhold til konvensjonell graving av grøft. Risikoen for ras og ulykker er også veldig lav ved bruk av vår metode sammenlignet med tradisjonelle metoder for sjaktdriving.

Med vår metode bores det først et pilothull som deretter rømmes opp til ønsket dimensjon; vi tilbyr en rekke dimensjoner fra f 250 mm til f 3100mm. Vi kan også tilby boring av dimensjoner over 3100 mm gjennom våre samarbeidspartnere. Maksimal hullengde vil variere med metode, diameter og bergart, men vi kan bore pilot og rømme opp hull til over 600 meter.

Våre boremaskiner og aggregater kan demonteres i mindre enheter som kan fraktes med helikopter. Vi kan derfor tilby utførelse av jobber på høyfjellet eller i ulendt terreng uten veiforbindelse. Vi kan utføre boring oppover eller nedover, og kan dermed i stor grad tilpasse våre metoder til de stedlige forhold.