Styrt boring i løsmasser - entreprenorservice.no
Styrt boring i løsmasser

Styrt boring i løsmasser

Metoden har vært benyttet i flere år og har hele tiden blitt videreutviklet og forbedret. Dagens metode utføres på følgende måte:

Vi borer først et pilothull i den planlagte traséen. Borestrengen er nå på plass. Strengen består av flere rør som settes sammen fortløpende og kan har en rekkevidde på flere hundre meter.

Pilotkronen skiftes ut med en opprømmerkrone, alltid med litt større diameter enn det røret som skal trekkes. Bak opprømmerkronene festes en svivel og så selve røret. Røret trekkes så tilbake til utgangspunktet.

Massen som blir boret løs på vei tilbake blandes med vann og bentonitt (leire). Dette stabiliserer hulrommet på utsiden av røret, og har en smørende effekt både på borestreng og rør. Enkelt og greit.