Kjerneboring - entreprenorservice.no
Kjerneboring

Kjerneboring

Geologiske Undersøkelser – Grunnundersøkelser
Kjerneboring utføres for alle typer grunnundersøkelser i løsmasser og fjell. Boremetoden er utviklet for å ta kontinuerlige prøver/kjerner av bergartene. Prøvene legges i kasser og analyseres av geologer. Kjerneboring og styrt kjerneboring anvendes i forbindelse med forundersøkelser for undersjøiske tunneler, brofundamenter og andre anlegg i berg, samt kartlegging av mineralforekomster.

Vi har allsidig erfaring med alle typer grunnundersøkelser, og vi borer alle standard diametre. Vi har kapasitet til å utføre NQ (76 mm) Wire-line boring ned til ca. 500 m. Vi har også utstyr og mannskap til å utføre styrt kjerneboring, og vi har utført styrte kjerneboringshull på opptil 920 m.

Vi har en moderne og fleksibel maskinpark som består av 4 Diamec maskiner av ulik kapasitet, inkludert en beltegående rigg for hurtig nedrigg og flytting.