Boring - entreprenorservice.no
Boring

Boring

Avansert boreteknikk har siden firmaets start vært en av grunnpilarene i firmaets virksomhet. Gjennom lang og allsidig erfaring fra kompliserte borejobber har vi tilegnet oss en unik kompetanse innen alle typer boring i fjell. Vi er meget godt rustet til å imøtekomme strenge krav og vekslende forhold i alle typer fjell og løsmasser.
Entreprenørservice AS har videreutviklet mange metoder for å dekke hele markedets behov for spesialboringer. Firmaets boreprogram omfatter:
• Sjaktboring i fjell med hulldiameter  f 250 mm -  f3100 mm.
• Retningsstyrt boring og måleteknikk.
• Boring for kabler, vann og avløp med og uten utforing.
• Kjerneboring, styrt kjerneboring og grunnundersøkelser i fjell og løsmasser.
• Styrt boring i løsmasser.
Foruten ovennevnte boreprogram tilbys derfor også konsulentoppdrag for å finne frem til optimale løsninger på boreprosjekter.
Kontaktpersoner:

Hans Reinert Flaten, avdelingsleder
E-post: hans.flaten@entreprenorservice.no, tlf. 454 94 181

Vidar Lysne, prosjektingeniør - kjerneboring
E-post: vidar.lysne@entreprenorservice.no, tlf. 918 08 737

Pål Henriksen, prosjektleder - sjaktboring
E-post: pal.henriksen@entreprenorservice.no, tlf. 977 47 101

Rune Rørvik, produksjonsleder - styrt boring
E-post: rune.rorvik@entreprenorservice.no, mobil 466 12 365