Boring

Boring

Avansert boreteknikk har siden firmaets start vært en av grunnpilarene i firmaets virksomhet. Gjennom lang og allsidig erfaring fra kompliserte borejobber har vi tilegnet oss en unik kompetanse innen alle typer boring i fjell. Vi er meget godt rustet til å imøtekomme strenge krav og vekslende forhold i alle typer fjell og løsmasser.
Entreprenørservice AS har videreutviklet mange metoder for å dekke hele markedets behov for spesialboringer. Firmaets boreprogram omfatter:
• Sjaktboring i fjell med hulldiameter  f 250 mm -  f3100 mm.
• Retningsstyrt boring og måleteknikk.
• Boring for kabler, vann og avløp med og uten utforing.
• Kjerneboring, styrt kjerneboring og grunnundersøkelser i fjell og løsmasser.
• Styrt boring i løsmasser.
Foruten ovennevnte boreprogram tilbys derfor også konsulentoppdrag for å finne frem til optimale løsninger på boreprosjekter.
Boreavdelingen opptrer hovedsakelig i Skandinavia, men tar også enkelte oppdrag ellers i Europa.

Kontaktpersoner:

Hans Reinert Flaten, avdelingsleder
E-post: hans.flaten@entreprenorservice.no, tlf. 454 94 181

Trond Øiseth, prosjektleder
E-post: trond.oeiseth@entreprenorservice.no, tlf. 907 84 819

Rune Rørvik, bas - styrt boring
E-post: rune.rorvik@entreprenorservice.no, mobil 466 12 365